HOOGKARSPEL - Begin januari werd de heer Toon Mans aangesteld om als verkenner in Drechterland aan de slag te gaan. Hiermee werd gehoor gegeven aan de oproep van de raad om zo snel mogelijk toe te werken naar een meerderheidscollege. De afgelopen tijd zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle partijen. Op grond van deze gesprekken en gelet op de inhoud, gewenste samenwerking en zetelverdeling in de gemeenteraad, beveelt de heer Mans in zijn verslag twee voorkeursvarianten aan die verder onderzocht kunnen worden.

Het is het onderzoeken waard om meerdere partijen te laten aansluiten bij de huidige collegepartijen, concludeert Mans. Daartoe zou een vervolggesprek met 4 partijen wenselijk zijn. Het gaat bij deze variant om de volgende partijen: CDA, Progressief Drechterland, Senioren Partij Drechterland en VVD. Dit zou voor bestuurlijke continuïteit zorgen en de nodige rust en stabiliteit kunnen geven.

Een tweede mogelijkheid is een coalitie van Progressief Drechterland, Senioren Partij Drechterland en VVD. Deze partijen zouden volgens Mans tot inhoudelijke overeenstemming moeten kunnen komen en tot een goede samenwerking kunnen leiden. Samen zouden deze partijen een ruime meerderheid (11 van de 17) aan zetels hebben.

Alle fracties hebben kennis genomen van de inhoud van het verslag. De komende tijd gaat de verkenner met de betreffende politieke partijen in gesprek om deze opties verder te onderzoeken.